Povinně zveřejňované údaje a dokumenty

Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88  zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění                  

§88, odst. 1 a)

Samostatný zprostředkovatel:

Obchodní firma:              WinFin s.r.o.

IČ:                                         630 74 133

Sídlo:                                    U zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10

Jednající osoba:                 Ing. Petr Kmoch, jednatel

Kontaktní telefon:             +420 272 769 586

Kontaktní e-mail:              winfin@winfin.cz

Odpovědný zástupce        

právnické osoby:               Martin Dický

Zápis v OR: spisová značka C 36094 vedená u Městského soudu   v Praze

Předmět podnikání: zprostředkování pojištění dle zákona o pojišťovnictví; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Jménem samostatného zprostředkovatele jednají se zákazníkem přímo: pracovníci, jejichž jméno je uvedeno v Záznamu z jednání a taktéž vázaní zástupci, jejichž seznam je uveden na webových stránkách České národní banky (dále jen ,,ČNB“). https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8.

§88, odst. 1 b)

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB.

Ověření zápisu v registru je možno provést na webových stránkách ČNB (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8)

§88, odst. 1 c) d)

Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků – způsoby řešení sporů v oblasti pojištění i doplňkového penzijního spoření:

Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat jednateli společnosti Ing. Petru Kmochovi, a to na e-mail: winfin@winfin.cz či písemně na adresu: WinFin s.r.o., U zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10, popřípadě na Českou národní banku (internetová adresa http://www.cnb.cz).

Postup pro podání žaloby na pojišťovacího zprostředkovatele:

Řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem lze řešit jak podle občanského soudního řádu, tak mimosoudně.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění je finanční arbitr (internetová adresa http://www.finarbitr.cz) a subjektem v případě řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření je České obchodní inspekce (internetová adresa http://www.coi.cz).

§88, odst. 1 e)

Jména pojišťoven, pro které jsme oprávněni zprostředkovávat pojištění jsou uvedena na webových stránkách www.winfin.fun.

 §88, odst. 1 f)

Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné z pojišťoven.

§ 88, odst. 1 g)

Žádná pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

§ 88, odst. 1 h)

Na žádost zákazníka samostatný zprostředkovatel, nebo vázaný zástupce sdělí způsob svého odměňování vztahující se k sjednávanému pojištění.

§88, odst. 1 i)

Samostatný zprostředkovatel je odměňován pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce je odměňován samostatným zprostředkovatelem.

§ 88, odst. 1 j)

Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

 

Povinně zveřejňované dokumenty:

Seznam smluvních pojišťoven (pojišťovací agent)

Ostatní dokumenty:

Výpis z obchodního rejstříku